produktový prieskum

Zvýšte porozumenie k svojim zákazníkom

Produktový prieskum je jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov, pretože Vám povie, ako a prečo ľudia používajú produkty alebo služby. Sú to klienti, ktorí sú v úlohe expertov a povedia vám, čo si o vašich produktoch myslia, ako ich používajú, aké emócie v nich vaše produkty vyvolávajú.

Produktové prieskumy sú ideálnym nástrojom na vytváranie nových produktov, nových služieb, inovatívnych prístupov v riešení potrieb zákazníkov.

 

naše riešenia

Veľakrát zistíme, že na trhu je potenciál alebo existuje na trhu nejaká diera, ktorá nepokrýva potreby zákazníkov. Potom riešime tri veci:

  1. prídeme s diferenčnou stratégiou predaja,
  2. predstavíme zjavné benefity, ktoré vyplývajú z diferenciácie
  3. predstavíme vizuály, ktoré to rozvíjajú.

výsledky vedené k porozumeniu

Výsledkom prieskumu sú informácie, ktoré vám zvýšia porozumenie:

1. ohľadom správania sa zákazníka pri používaní vašich produktov,
Nahradiť pozorovanie klientovho správania vlastným úsudkom vedie k fatálnym zlyhaniam napr. pri zavádzaní nových produktov.

2. ohľadom prístupu zákazníka k vášmu produktu,rozhodujúce je to, čo si zákazníci o vašom produkte myslia, čo k nemu cítia, akým spôsobom a či vôbec sú ochotní ho odporučiť svojmu okoliu.

3. ohľadom inovácií terajších produktov alebo vytvorenie novej kategórie produktov.