prieskum vašej pozície na trhu

Positioning – Vaše miesto v zákazníkovej mysli

Positioning je dôvod prečo si zákazníci kúpia váš produkt a nie produkt konkurencie. Samotný produkt však nie je ten hrdina, ktorý vám vybuduje silný podiel na trhu. Je to vnímanie zákazníkov, ktoré bude v silnom konkurenčnom boji rozhodovať.

Ak má byť váš produkt úspešný potrebujete zákazníkom povedať v čom budú iný ak si ho kúpia. Positioning je vaša prvotná marketingová stratégia a musí byť konzistentná vo všetkých vašich aktivitách.

Vaši zákazníci si musia vaše produkty spájať s určitými hodnotnými výhodami a emóciami.

Prieskum vášho pôsobenia na trhu

Tento prieskum je kľúčový a ukazuje ako vaša cieľová skupina vníma vaše pôsobenie na trhu a odhaľuje:

  1. Prečo zákazníci nekupujú alebo kupujú práve od vás
  2. Ako zákazníci vnímajú jednotlivé segmenty a produkty v nich
  3. Potreby a očakávania, ktoré zákazníci od vašich produktov vyžadujú
  4. Atribúty, ktoré vnímajú zákazníci ako rozhodujúce pri vašich produktoch
  5. Aké rozdiely (a či vôbec) vnímajú zákazníci pri konkurenčných značkách

výsledky zamerané na výkon

    Výsledkom prieskumu je:

  1. Podrobná informácia o stave vnímania pozície vašich produktov
  2. Hodnotný podklad pre ďalšie marketingové aktivity a predaj
  3. Atribúty konkurenčnej výhody a ich zakomponovanie do aktivít spoločnosti
  4. Podklad tvorby reklamných posolstiev pre komunikovanie v online a offline prostredí.