prieskum vašej konkurencie

Monitoring konkurencie

Na to, aby spoločnosť dokázala pevne obsadiť vlastnú pozíciu potrebuje poznať to, ako vníma trh konkurenciu a aké pozície sú už konkurenciou obsadené. Dobrá pozícia je dôvodom prečo zákazníci kupujú práve produkty spoločnosti a nie tie konkurenčné.

Skutočne poznať svoju konkurenciu môžete len tak, že budete počúvať zákazníkov konkurenčných spoločností. Práve oni vedia prečo a čím ich konkurenčná ponuka zaujala natoľko, že kúpili.

Naše otázky dokážu veľmi presne zmapovať akým spôsobom rozmýšľa zákazník o produktoch a firmách na trhu. Kľúčom je porozumieť spôsobu myslenia ohľadom konkurenčných výrobkov alebo služieb.

Marketing sa musí zamerať na myseľ spotrebiteľa

Naše otázky dokážu veľmi presne zmapovať akým spôsobom rozmýšľa zákazník o produktoch a firmách na trhu. Kľúčom je porozumieť spôsobu myslenia ohľadom konkurenčných výrobkov alebo služieb.

Pre úspešnú marketingovú podporu a predaj svojich produktov na dnešnom trhu potrebujete poznať minimálne tieto oblasti:

  • vnímanie konkurencie a ich produkty zákazníkom
  • postavenie konkurencie voči vašej spoločnosti 
  • efektivitu ich distribučných kanálov, marketingových aktivít a pod.